mercoledì 19 febbraio 2020

15-16 febbraio Avigliana 18m indoor


1° e 3°  posto   COSM

2°  posto  COJM

1°  e  3°  posto  ANSM
1°  2°  3°  posto  ANSF
1° e   3°  posto  ANSM


1°  posto  ANRM
1°  posto  squadre  COSM

1°  posto  squadre  ANSM

1°  posto  squadre  ANSF

3°  posto  squadre  ANMM

1°  posto  squadre  ANSF